Cách xác định vấn đề nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu được tiến hành như sau:
1. Xác định vấn đề nghiên cứu
2. Xây dựng các mục tiêu nghiên cứu và giả thuyết
3. Các biến số: các loại biến
4. Khung nghiên cứu
5. Thiết kế nghiên cứu
6. Xác định quần thể, mẫu và cách lấy mẫu
7. Phát triển công cụ nghiên cứu
8. Vấn đề đạo đức nghiên cứu
9. Thu thập và phân tích dữ liệu
10. Viết kết quả, thảo luận, kết luận và khuyến nghị

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thực hiện 1 nghiên cứu là xác định chính xác và rõ ràng vấn đề nghiên cứu.
Vấn đề nghiên cứu là gì?
Vấn đề nghiên cứu là tình huống/ vấn đề cần có giải pháp để giải quyết, cải thiện, hoặc thay đổi.

Tìm kiếm vấn đề nghiên cứu như thế nào?
– Từ thực hành điều dưỡng: quan sát trên lâm sàng, theo dõi bệnh nhân, các hoạt động chăm sóc
– Tham khảo ý kiến từ các nhà nghiên cứu khác hoặc đồng nghiệp
– Từ tổng quan tài liệu: tóm tắt những gì đã được nghiên cứu hoặc chưa được nghiên cứu trong lĩnh vực quan tâm
– Học thuyết: Mô tả các khái niệm trong học thuyết, kiểm tra mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều khái niệm đó.
– Từ những nghiên cứu trước đây

Các tiêu chí để chọn vấn đề nghiên cứu:
1.Tính xác đáng: ” Tầm cỡ của vấn đề nghiên cứu có lớn không? ” Vấn đề nghiên cứu có nghiêm trọng không? ” Vấn đề nghiên cứu có dễ khống chế không? ” Cộng đồng có quan tâm đến vấn đề nghiên cứu không?
2. Tính mới: ” Có nghiên cứu tương tự nào đã được triển khai? ” Nếu có thì có thể ứng dụng kết quả của nghiên cứu trước trong bối cảnh nghiên cứu này hay không?
3. Tính bức thiết ” Nghiên cứu có cần phải triển khai ngay hay không? tại sao?
4. Tính chấp nhận về mặt chính quyền: ” Người quản lý, cấp trên, nhà tài trợ, người hướng dẫn có ủng hộ nghiên cứu này hay không?
5. Tính khả thi ” Có đủ tiền, thời gian, nhân lực, vật lực để triển khai không?
6. Tính ứng dụng ” Ai là người sẽ sử dụng kết quả của nghiên cứu này và sử dụng như thế nào? ” Ai là người được hưởng lợi từ nghiên cứu? mức độ và phạm vi hưởng lợi như thế nào?
7. Tính đạo đức và chấp nhận của cộng đồng ” Có ai chịu thiệt hại hoặc vi phạm đạo đức từ nghiên cứu này không? nếu có là gì? có thể khắc phục được không? ” Cộng đồng có chấp nhận và hưởng ứng nghiên cứu không?

Sau khi đã xác định được vấn đề nghiên cứu, bước tiếp theo cần đặt tên đề tài dựa vào câu hỏi nghiên cứu PICO hoặc PICOTT

Tài liệu tham khảo:
-Bài giảng Lựa chọn vấn đề và tên đề tài nghiên cứu, PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, Viện Đào tạo YHDP và YTCC Đại học Y Hà Nội.
-Research problem and purpose, Burapha Univerity

 

Người viết: Nguyễn Thị Hồng