Chuẩn đầu ra

Tên chương trình:            Chương trình Giáo dục Đại học Điều dưỡng

Trình độ đào tạo:            Đại học

Ngành đào tạo:                 Điều dưỡng

Mã ngành:                        52 72 05 01

Loại hình đào tạo:           Chính quy tập trung- hệ thống Tín chỉ

 

3.1 Căn cứ xây dựng và giới thiệu chương trình đào tạo

3.2 Mục tiêu đào tạo

3.2.1 Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân điều dưỡng có năng lực thực hành nghê nghiệp theo pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp điều dưỡng ở trình độ đại học, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và năng lực tư duy, làm việc độc lập và phối hợp, tự học và nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển nghê nghiệp đáp ứng như cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

3.2.1.1 Mục tiêu cụ thể

  • Về thái độ

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

– Trung thực, khách quan, thân trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp

– Tôn trongj quyền của người bệnh

-Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời

  • Về ý thức

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội – khoa học tự nhiên – khoa học chuyên ngành về khối ngành chăm sóc sức khỏe và ngành điều dưỡng, hiểu rõ những nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, có kiên sthuwcs vững vàng về sự tác độn qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ nâng cao sức khỏe.

  • Về kỹ năng

Người điều dưỡng có đủ kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:

– Hành nghê theo pháp luật nhà nước, quy định cảu ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng

– Tổ chức và thực hiện sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ va hàng loạt

– Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh

– Thực hành chăm sóc toàn diện, phù hợp với văn hóa người bệnh đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng, ổn định và liên tục

-Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ. Có đủ năng lực hợp tác trong chăm sóc, giao tiếp tốt với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh

– Quản lý, ghi hồ số bệnh án đúng quy định, sử dụng và quản lý thuốc, trang thiết bị y tế hợp lý, an toàn và hiệu quả

-Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bênh và cộng đồng

-Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch

-Áp dụng Y học cổ truyền vào công tác chăm sóc và phòng bệnh

-Thực hiện nghiên cứu điều dưỡng và sử dụng các bằng chứng khoa học, ứng dụng tin học và ngoại ngữ, sử dụng các kỹ năng giao tiếp, phối hợp, lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và an tàn người bệnh,

– Tham gia công tác quản lý ngành, thực hiện nghiên cứu điều dưỡng, tổ chức và đạo tạo nguồn nhân lực điều dưỡng và nhân viên y tế

3.3 Chuẩn đầu ra

3.3.2 Yêu cầu về kỹ năng

3.3.2.1 Kỹ năng cứng

– Năng lực thực hành (theo chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành tháng 4/2012) gồm 3 lĩnh vực, 25 chuẩn năng lực và 110 tiêu chí

3.4.2 Tuân thủ đúng 8 chuẩn đạo đức ngề nghiệp Điều dưỡng viên

– Đảm bảo an toàn cho người bệnh

– Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh

– Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh

– Trung thực khi hành nghề

– Duy trì và nâng cao năng lực nghề nghiệp

– Tự tôn nghề nghiệp

– Thật thà đoàn kết với đồng nghiệp

– Cam kết với cộng đồng xã hội

3.5 Vị trí và nơi làm việc của người sau khi tốt nghiệp

Người có  bằng Cử nhân điều dưỡng có năng lực làm việc tại:

– Điều dưỡng viên, điều dưỡng trường tại các cơ sở y tế trong và ngoài nước

– Giảng viên tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng

– Các Trung tâm, Viện nghiên cứu về điều dưỡng

3.6 Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

– Định hướng chuyên khoa

– Điều dưỡng chuyên khoa, chuyên khoa I và chuyên khoa 2

– Các chuyên ngành thuộc khoa học sức khỏe có liên quan

3.7 Thời gian đào tạo

– Theo thiết kế chương trình, thời gian đào tạo là 4 năm

3.8 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 145 tín chỉ

-1 tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết học thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 giờ thực tập tại cơ sở; 45 giờ làm tiểu luận; bài tập lớn hoặc đề án, khóa luận tốt nghiệp

–  1 tín chỉ tính bằng 50 phút

– 1 tiết học lý thuyết: sinh viên phải tự học 3 giờ

– 1 tiết học thực hành: Sinh viên phải tự học 1,5 giờ