Tầm nhìn – Sứ mệnh

SỨ MỆNH:Viện khoa học sức khỏe không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người, thông qua những nỗ lực vươn tới đỉnh cao trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuẩn quốc tế cho ngành y tế.

 TẦM NHÌN:Phấn đấu xây dựng Viện sức khỏe trở thành Viện đa ngành, đa cấp, đào tạo cán bộ khối ngành sức khỏe có trình đô chuyên môn cao, năng lực học tập vươn lên, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở mọi nơi, mọi lúc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI :

– Giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên luôn luôn tự hào về Viện khoa học sức khỏe, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường.

– Giảng viên nhà trường vinh dự, nhận thức sâu sắc và tự nguyện gương mẫu hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ cao quí: Thầy giáo – Thầy thuốc, được cả xã hội kính trọng.

– Cán bộ nhân viên Viện tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đức có tài, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Được học tập, rèn luyện tại Viện khoa học sức khỏe là động lực thúc đẩy sinh viên, học viên liên tục phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, có năng lực để phát triển lâu dài, bền vững.

– Với niềm vinh dự và tự hào được làm việc, học tập tại Viện, các giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên nỗ lực phấn đấu góp phần nâng cao vị thế của một Viện khoa học sức khỏe.

MỤC TIÊU:

Mục tiêu phát triển đến năm 2020 và định hướng đến 2030 

“Xây dựng phát triển Viện khoa học sức khỏe trở thành mô hình Viện khoa học sức khỏe ngang tầm khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực khối ngành sức khỏe cho các tỉnh phía Bắc và cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế”