Tuyển sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Số:      /TB-ĐHTV/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày     tháng      năm 2017

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY – NĂM 2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG (52720501)

 Căn cứ vào quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 31/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào Quyết định số….của Bộ Giáo dục & Đào cho phép Trường Đại học Trưng Vương….
            Trường Đại học Trưng Vương thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy chuyên ngành Điều dưỡng – năm 2017.

I.  Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương…
II.  Phương thức tuyển sinh: 
* Phương thức tuyển sinh 1.Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPTdựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì; Ngưỡng xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
* Phương thức tuyển sinh 2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông với điều kiện
– Tổng điểm ba môn theo khối thi của năm học lớp 12 đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học  đạt  18,0 điểm trở lên.
– Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

III- Ngành và khối xét tuyển:

Chuyên ngành Mã số Khối xét Tổ hợp xét tuyển
Điều Dưỡng 52720501

A00
A01
B00
C00

Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh vật
Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

IV. Hồ sơ xét tuyển và địa điểm nhận hồ sơ

1. Hồ sơ xét tuyển

* Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ xét tuyển:
–  Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)
–  02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Hồ sơ xét tuyển:
– Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Trưng Vương);
– Học bạ THPT (bản sao có công chứng);
– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có công chứng);
– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

LƯU Ý:  Các thí sinh trúng tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng cùng khối ngành được Hội đồng Khoa học đào tạo Nhà trường xét công nhận kiến thức đã tích lũy, được miễn học, miễn thi các học phần này trong chương trình đào tạo và được miễn giảm học phí theo số tín chỉ đã được công nhận.

3-  Địa điểm nhận hồ sơ: 

– Trụ sở: Km 5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh
– Tại Hà Nội: Tòa nhà Viespa, 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
– Website: http://khoadieuduong.edu.vn/  |  Email: khoadieuduong.dhtv@gmail.com
– Điện thoại:  02466.557.881  |   Hotline:  0942.881.768 (cô Trung)

 

Nơi nhận:
–  Các phòng ban
–  Đối tác tuyển sinh
–  Lưu VT. H(3)

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Phùng Thị Trung